Chính sách đổi trả hàng


Đổi hàng – trả hàng

Hàng đã mua xin miễn đổi hoặc trả.

Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi hoặc trả hàng trong các trường hợp sau:

Hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền trong những trường hợp sau:

Giao hàng

Trong TP. HCM:

Ngoài TP. HCM

Khách hàng cần sự giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi qua: